Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2009 a v souladu s předpisy ES (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií v znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení (ES) č. 999/2001“), je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

a) Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR (SCHOK v ČR) zpracuje podle jednotlivých identifikačních čísel zvířat seznam jehnic a bahnic, určených ke genotypizaci, v rámci šlechtitelského programu podle kódu EpC310. K zasílání seznamů byl pro Svaz zpracován formulář „Šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“ (shodný s formulářem používaným v roce 2008). Svaz seznam zašle na SVS ČR, kde budou identifikační čísla zvířat prověřena v ústřední evidenci. Seznam SVS ČR zašle na Krajské veterinární správy. KVS zajistí provedení genotypizace.

b) beránci určení pro aukční trhy se vyšetřují stejným způsobem jako v předcházejících letech podle kódu EpC310.

c) KVS zajistí odběry krve a provedení genotypizace u namátkově vybraných ovcí podle kódu EpC311 v souladu s přílohou III, kapitolou A. odst. 8.2 nařízení (ES) č. 999/2001. V tomto případě se na jatkách nebo asanačních podnicích odebírají maximálně dvě zvířata ze stejného hospodářství. Do žádanky o provedení genotypizace v SVÚ Jihlava je nutné uvést, že se jedná o vzorek od poražené nebo uhynulé ovce. V případě, že by odebraný počet vzorků dosáhl za celou ČR již 100 vzorků, nebo se nepodařilo uvedený počet naplnit, obdrží KVS doplňující informace ze SVS.

d) laboratorní vyšetření provádí SVÚ Jihlava. Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny odpovídající a úplně vyplněnou žádanku.
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel SVS ČR

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.