Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014

  • 1. ledna 2014
  • 7 minut čtení
  • 3243
Metodika kontroly zdraví se bude provádět v chovech s kontrolou užitkovosti – aktualizované seznamy bude SVS předkládat SCHOK v ČR a asociace Dorper, u beranů a kozlů s přiděleným ústředním registrem plemeníka a v chovech s tržní produkcí mléka. Provádění zdravotních zkoušek zůstává v rozsahu metodiky roku 2013 s následujícími změnami - nebude se provádět následné virologické vyšetření na maedi visnu a CAE a v chovech pozitivních na maedi visnu, s výjimkou šumavské ovce, se nebude provádět ověření parentity ovcí v rámci metodiky kontroly zdraví.

Stáda ovcí v kontrole užitkovosti s negativním výsledkem sérologického vyšetření na maedi visnu z roku 2013 a nově zapojená stáda do kontroly užitkovosti budou vyšetřena na maedi visnu. Stáda koz v kontrole užitkovosti s negativním výsledkem sérologického vyšetření na virovou artritidu a encefalitidu z roku 2013 a nově zapojená stáda do kontroly budou vyšetřena na virovou artritidu a encefalitidu. U chovů se sérologicky pozitivními zvířaty může být vyšetření v rámci metodiky kontroly zdraví provedeno po ozdravení chovu a na základě rozhodnutí příslušné KVS.
Zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2013 a výsledek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární správě. Pokud se zdravotní zkoušky v roce 2013 neprováděly, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. 10. 2014.
Ovce
EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)
Plemenní licentovaní berani 1× ročně.
EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí vyšetření 1×ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen), která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li na hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců.
EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)
Zmetalky - jeden odběr se provede bezprostředně po zjištění zmetání.
EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa (P + BV)
Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS SVS určí rozsah vyšetření.
EpC310 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa (Real Time PCR, analýza meetingové křivky)
Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.
EpC311 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa (Real Time PCR, analýza meetingové křivky)
Vzorek 100 ks poražených, uhynulých, utracených a živých ovcí v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.
EpC312 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa (Real Time PCR, analýza meetingové křivky)
Vzorek se bere od 3% základního stáda v průběhu roku u poražených, uhynulých, utracených nebo živých ovcí a beranů v chovech s uznaným statusem odolnosti vůči TSE.
EpC313 GENOTYPIZACE – PATERNITA – VyLa (Fragmentační analýza DNA)
Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele (beránci) vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz nebo od zvířat z hospodářství chovatele, který požádal KVS SVS o uznání statusu chovu odolnosti vůči TSE - úroveň II - (odebírá se 3% základního stáda). Hospodářství musí mít negativní výsledek sérologického vyšetření na maedi visna z roku 2013. V případě, že se jedná o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až po negativním sérologickém vyšetření na maedi visna. Uvedené kritérium se netýká hospodářství v kontrole užitkovosti s chovem plemene šumavská ovce. Pozitivní hospodářství na maedi visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.
EpC320 TSE – KLUSAVKA – VyLa (P + RT + HI + BV)
Uhynulá nebo utracená zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.
EpC322 TSE – KLUSAVKA – VyLa (RT)
Uhynulá nebo utracená zvířata nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.
EpC400 MAEDI-VISNA - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)
V hospodářstvích (stádech), v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Hospodářství musí mít negativní výsledek sérologického vyšetření z roku 2013 anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti. Pozitivní hospodářství z roku 2013 může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat, která dosáhla nejvyššího stáří ve stádě, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat musí být vyšetřena všechna) a všichni nekastrovaní samci starší 12 měsíců. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.
EpC653 KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ – BLUETONGUE – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA)
Monitoring v souladu s přílohou I nařízení Komise 1266/2007 (ES) o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí. Rozsah vyšetření stanoví ÚVS SVS.
EpC701 Q HOREČKA – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA)
Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.
Kozy
EpD100 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se vyšetřuje jedenkrát ročně 25% samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna).
EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.
EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Vyšetření licentovaných kozlů v plemenitbě l× ročně.
EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí vyšetření 1×ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen), která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li na hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců.
EpD230 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa (P + BV)
Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS určí rozsah vyšetření.
EpD310 TSE – KLUSAVKA – VyLa (P + RT + HI + BV)
Uhynulá nebo utracená zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.
EpD312 TSE – KLUSAVKA – VyLa (RT )
Uhynulá nebo utracená zvířata nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.
EpD400 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)
V hospodářstvích (stádech), v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Hospodářství musí mít negativní výsledek sérologického vyšetření z roku 2013 anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti. Pozitivní hospodářství z roku 2013 může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat, která dosáhla nejvyššího stáří ve stádě, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat musí být vyšetřena všechna) a všichni nekastrovaní samci starší 12 měsíců. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK.
EpD701 Q HOREČKA – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA)
Všechny zmetalky - jeden odběr se provede bezprostředně po zjištění zmetání.
Pramen: SVS ČR

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.