Veterinář radí - Připouštění ovcí pro rychlé obahnění stáda

  • 15. dubna 2024
  • 6 minut čtení
  • 1049
Základem ekonomické úspěšnosti v chovu ovcí je rychlé obahnění stáda. Hlavními důvody pro snahu co nejvíce zkrátit období bahnění jsou časová náročnost dozoru nad bahnícím se stádem, péče o nové narozená jehňata i matky a jednodušší tvorba větších skupin ovcí po obahnění...

V ideálně připuštěném stádě se téměř 90% matek obahní během 10 dnů, 10% bahnic se obahní mezi 11. a 21. dnem od začátku bahnícího období a déle by se již nemělo bahnit více než 5 % ovcí. Následující řádky by Vám měly poskytnout nejzákladnější zásady pro efek­tivní připouštění ovcí

Selekce ovcí

Před připouštěním je třeba provést selekci základního stáda bahnic. Porodit a úspěšně odchovat dvě jehňata mohou pouze ovce zdravé, připouštěné v optimální kondici. Ovčákovi by měly před připouštěním projít rukama všechny bahnice ze stáda, u každé z nich by měl být posouzen výživný stav a pečlivě prohlédnuty mléčná žláza, struky, končetiny a zuby. Posouzeny by měly všechny záznamy o zvířatech z předcházejících chovných sezón a nekompromisně, bez ohledu na vzhled a chovnou hod­notu, by měly být vyřazeny ovce, které mají tři negativní záznamy (nezabřeznutí, opakované přebíhání, nízká plodnost, problémy při porodech, špatné mateřské vlastnosti, špatná mléčnost, špatný odchov mláďat).
Před vlastním připouštěním zásadně na farmu nepřisouváme žádná nová zvířata a tím spíše je nezařazujeme do základního stáda. Tato zásada nám zajistí ochranu stáda před zavlečením stá­jových nákaz, majících afinitu k reprodukčním orgánům, zejména chlamydiózy, toxoplasmózy a kampylobakteriózy.

Příprava bahnic

Ovce by měly mít skóre kondice 3 - neměly by být ani hubené, ani zatloustlé. Po odstavu jehňat by měly být ovce přehnány na horší pastevní porost s vyšším obsahem sušiny, který zajistí bezproblémové zasušení a nezatloustnutí ovcí. Nejpodstatnější zásadou je, že s ovcemi nesmí být drženi berani. Mezi stádem bahnic a beranu by měla být minimálně jedna prázdná pastvina, aby bylo zabráněno tomu, že by bahnice mohly berany cítit. Pokud jsou ovce i berani v jednom pastevním oplůtku pohro­madě, beranní feromony spustí na vaječnících bahnic říjový cyklus, který však nastupuje u jednotlivých zvířat rozdílně. Stádo je tak připuštěno a bahní se během velmi dlouhého časového období (až 3 měsíce). Rovněž plodnost ovcí, zapuštěných hned v první říji v sezóně je průkazně nižší (až o 0,4 jehněte na vrh).

Efekt berana

Berani produkují feromony, které spouští sexuální aktivitu bahnic. Bahnice, které přijdou do kontaktu s těmito feromony, se začnou říjet krátce po této stimulaci. Ovce, u kterých již v tuto dobu pravidelně probíhá 17-ti denní pohlavní cyklus, nebudou přítomností berana ovlivněny, ale u všech ovcí, u kte­rých se dosud cyklus nerozeběhl, se tímto zákrokem spustí. Cílem zásahu není ještě připouštění, ale jen stimulace ovcí. Beran ve stádě tedy nesmí bahnice nakrýt. Toho se dosahuje nejefektivněji použitím testovacích vasektomovaných beranů (beranů, kteří mají přerušené chámovody). Je možné také umístit berany v sousedním oplůtku, který však musí být dostatečně zabezpečen proti průniku pbou skupin zvířat. Kontakt ovcí s fero­mony způsobí během dVbu až tří dnů první (zpravidla) tichou říji ovcí. Již cyklující ovce přijdou do říje později, každopádně však kontakt s feromony upraví jejich pohlavní cyklus na 17 dní.

Kdy začít se stimulací ovcí?

Bahnice mají být vystaveny efektu beranních feromonů 14 dní před začátkem připouštění. U plemen s delší vlnou má být v této době ostříhána jejich záď, která zajistí odhalení jejich pohlavních orgánů. Současně je odstraněna všechna špinavá vlna a „kaš­tany“, takže ovce mohou při připouštění bez problémů zdvihnout ocas, kryjící jejich vulvu. Všechny ovce mají být během tohoto období také odčerveny (nezapoměňme na kontraindikaci použití všech albendazolových preparátů během prvních 6 týdnů bře­zosti!!) a má být provedena koupel paznehtů.

Flushing

Ovce 2 týdny před předpokládaným připouštěním přemístíme na vynikající pastevní porost. Tento zákrok způsobí uvolnění vět­šího počtu vajíček při ovulaci a může podstatně zvýšit plodnost stáda na obahněnou ovci. Stejný efekt může mít i použití koncent­rátů s obsahem energie minimálně 16 MJ. Současně by měla být krmná dávka suplementována minerály.

Příprava beranů

K plemenitbě používáme v komerčních stádech zásadně pouze berany s vysokou plemennou hodnotou. K jejich výběru by nám měly dopomoci odhady plemenných hodnot, jejichž uvedení ve stádech masných plemen se již začíná realizovat i u nás.
Tvorba spermatu beranů trvá 6 až 8 týdnů. Z tohoto důvodu je nezbytné ukončit veškerou přípravu beranů na připouštění před touto dobou. Vždy má být provedena korektura paznehtů a ve stádech s výskytem nakažlivého kulhání má být provedena revak­cinace beranů (ideálně 3 měsíce před připouštěním). Za účelem zlepšení kvality semene (kvalita a pohyblivost spermiO mají být beranum aplikovány 6 až 8 týdnů před začátkem připouštění pre­paráty s obsahem vitamínu E a selenu. Berani mají být převedeni na velmi kvalitní pastvinu a má jim být přikrmován koncentrát s obsahem 18% bílkovin. Ideální skóre kondice by mělo být 4. V tomto přípravném období musí být berani samozřejmě odčer­veni a před započetím flushingu má být provedena neoddiskuto­vatelná revakcinace enterotoxémie.
Pokud se u berana v posledních 8 týdnech před připouštěním vyskytla porucha zdravotního stavu, která vedla ke zvýšení tep­loty, berana v plemenitbě nevyužíváme — schopnost jeho sper­matu oplodnit vajíčko je snížena nebo úplně porušena. Tento stav bývá ve většině případů přechodný.

Vpuštění beranů do stáda bahnic

Pro připouštění vybereme pastvinu, na které sev posledních 2 až 3 týdnech nepáslo. Ovce rozdělíme podle jejich kondice do jednotlivých skupin. Velikost jednotlivých skupin závisí na stáří, plemeni a kondici berana, v žádném případě ale nemá překročit 50 kusů bahnic na jednoho berana.
U beranů provedeme poslední prohlídku, hlavně se zaměřením na penis a na varlata. Během prvních devíti dnů se nechá nakrýt většina ovcí, proto se beranum nedoporučuje dávat značkovač, který by v době tohoto velmi intenzivního připouštění mohl zpu­sobit bolestivé otlaky hrudní kosti. Po této době již použijeme značkovač, jehož barevná náplň se má lišit v období 10. až 20. den připouštění a 21. až 40. den připouštění.
V okamžiku puštění berana do stáda přestaneme s příkrmem beranů koncentrátem, protože čekání beranů na příkrm muže působit při připouštění stáda rušivě. Ve větších komerčních stádech můžeme použít při připouštění současně s dospělými berany i mladé plemenné běránky. Jejich množství ve stádě nemá přesáhnout poměr 1 beránek na 2 dospělé berany. Plemenné beránky používáme pouze během prvních 10 dnu připouštěcího období, pak je z připouštěného stáda odstraníme, protože jsou pohlavně velmi aktivní a zpravidla jsou po této době úplně fyzicky vyčerpaní.
Připouštěné stádo by mělo být pravidelně, minimálně lx denně za pomoci psa sehnáno a berani by měli býti pečlivě prohlédnuti s ohledem na možná poranění penisu a pro případné doplnění náplní značkovačů.
Po 40 dnech připouštění již má být naprostá většina ovcí březí a berany je možno ze stáda stáhnout. Pro znovuzískání jejich kondice mají být přikrmováni senem a koncentrátem. Při dodržení těchto zásada při běžném počtu neplodných ovcí není již třeba držet ve stádě berany déle (další pohlavní stimulace beranů jejich setrváním v již připuštěném stádě prokazatelně zkracuje jejich délku života).
Autor: MVDr Radek Axman

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.