Jak pečovat o vysokobřezí bahnice

Péče o březí bahnice

Výživa
Výživný stav ovcí musí být v druhé polovině březosti opti­‚ mám-tělesné skóre 3. Ovce je potřeba po provedené sono­grafii rozdělit a jejich výživu je nutno přizpůsobit počtu plodů (zjištěných sonografií - restrinkční výživou březích bahnic se zabrání vysoké porodní hmotnosti jedináčků, způsobujících problémy při porodu a intenzivnější výživou se eliminují nízké porodní hmotnosti jehňat z dvojčat a trojčat, které mnohoná­sobně častěji inklinují k hypotermii.

Energie - toxémie březích bahnic (ketóza) - predisponuje nedostatek energie v krmné dávce nebo špatně využitelné zdroje energie v dietě, přetučnění ovcí. Držte ovce v tělesném skóre 3. V posledních 2 až 3 týdnech gravidity přidávejte do krmně dávky glukózu nebo nějaký jiný zdroj jednoduchého cukru (ideální jsou glukózové lizy, přístupné 24 hodin denně po 1 dní v týdnu). Optimální přísun glukózy v krmné dávce bahnic zajistí také optimální zásoby glykogenu u novorozených jehňat, které je vybaví příslušným množstvím energie a zvýší jejich životaschopnost.

Kobalt — nedostatek kobaltu v KD bahnic způsobuje delší dobu vstávání novorozených jehňat a delší dobu potřebnou k vyhledání struku a sání.
Selén — jehňata se rodí se zásobami ‘hnědého tuku, který mohou rychle mobilizovat a přeměnit na tepelnou energii. K mobilizaci jsou ale nutné hormony, které jsou aktivovány dostatkem selenu v krevním séru.
Jód — je nezbytný k řádnému fungování štítné žlázy, která zasahuje i do termoregulace.
Vitamíny A, 0, E — jsou nezbytné k dobrému zdraví. Zvláště vit. E je mimořádně důležitý životaschopnost a tělesnou hmot­nost novorozených jehňat.
Proveďte vyšetření krevních sér reprezentačního vzorku stáda bahnic na metabolický a minerální profil.
Napájení
Zmenšený prostor v dutině břišní— trvalý přístup k čerstvé čisté napájecí vodě.
Odčervení
Kontraindikace albendazolových preparátů v prvním trimestru gravidity.
Vakcinace
Klostridiové nákazy + eventuelně další nezbytné antigeny, dokončit boosterové revakcinace nakažli­vého kulhání ovcí
Vysoké hladiny pro­tilátek v séru březích bahnic jsou předpokladem k zajiš­tění požadované pro­tilátkové vybavenosti jehňat a tím jejich ochrany.
Bahnění
Aktivni zasah do porodu je nutný v pří­padě:
- přes 1 hodinu nebo déle trvající porodní bolesti není vidět z vulvy část jehněte,
- že je vidět z vulvy pouze část jehněte a porod i přes porodní bolesti nepokračuje,
- viditelná část jehněte indikuje nepravidelnou polohu (pouze ocas bez pánevních končetin nebo pouze hlava bez hrudních končetin), když má ovce porodní bolesti a vlna na zádi je mokrá, indiku­jící prasknutí plodového vaku, ale porod nepokračuje, pokud se bahnice bahnila v předcházejících sezónách s pro­blémy a byl nutný zásah do porodu,
- pokud není bahnice schopná pokračovat dále aktivně v porodu (protrahované porody) nebo se neobjevují pravidelné porodní bolesti nebo pokud je zadní část těla bahnice zakrvácená.
Po aktivním zásahu do komplikovaného porodu si vždy vyžádejte lokální (příp. celkové) antibiotické ošetření bahnice veterinárním lékařem !!!

PÉČE O JEHNĚ PO PORODU

Proč jsou novorozená jehňata tak zranitelná?
- Z velkého mokrého tělesného povrchu se odpařují plodové vody — dochází k velkým tepelným ztrátám a hrozí hypotermie jehňat a jejich následné chřadnutí.
- U ovcí a koz není možný přenos protilátek přes placentu. Jeh­ňata se rodí bez jakékoliv imunity (která je pro ně mimořádně důležitá, zejména s ohledem na klostridiové infekce, infekceE.coli, stafylokokově a streptokokové infekce a kokcidióza), kterou mohou získat jedině příjmem kolostra.

Kolostrum = základ zdraví novorozených jehňat
Jak se liší kolostrum od normálního mléka?
- Kolostrum má vyšší obsah tuku, než normální mléko. Tento tuk je zdrojem mobilizovatelné energie, nezbytné pro vyrovnávání ztrát tělesné teploty a pro svalovou práci, spojenou s vyhledá­ním struku matky a se sáním.
- Kolostrum má oproti mléku zvýšený obsah i všech ostatních složek, především proteinů. Ty plní nejen nutričnífunkci, ale jsou zastoupeny i imunoglobuliny, které nesou protilátkovou výbavu pro jehně.
- Má projímavý efekt - vypuzení střevní smolky.
Jak mnoho musí jehně kolostra vypít a kdy?
Kolostrum musí jehně dostat ideálně do 2 hodin po porodu, maximálně však do 6 hodin po porodu (S přibývajícím časem klesá obsah protilá­tek v kolostru matek střevní sliznice jehňat se stává pro imunoglobuliny méně prostupnou).
KOLIK? 50ml kolostra na každý kg tělesné hmot­nosti jehněte.
Pokud matka nemá vlastní mlezivo:
- použití komerčních sušených náhražek,
- použití zmrazených zásob kolostra - rozmražovat ve vlažné vodě, ne v mikrovlné troubě (!!)
- při použití kolostra od krav nebo koz - kompenzace nižšího obsahu nutričních látek navýšením podaného objemu o 20 až 40%.

POZOR NA DETAILY

- Držte v choulech odpovídající zoohygienu. Dezinfi­kujte chouly mezi porody jednotlivých ovcí!
- Před každým použitím choulu jej opětovně nastelte suchou slámou!
- Pamatujte, že ovce musí mĺt stálý přístup k čisté napájecí vodě! Znečištěnou vodu ovce odmítají.
- Kontrolujte 2x denně zdravotní stav jehňat .

MVDr. Radek Axman

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.