1. Vždy pamatujme na možnost infekční příčiny potratů, zejména chlamydiózu, toxoplasmózu a kampylobakteriózu ovcí, které díky svým klinickým projevům infekce způsobují velmi vážné ekonomické ztráty. Včasná diagnostika nákazového problému v chovu dovoluje přijmout taková opatření, která mohou dopady těchto infekcí (přebíhání, zmetání, předčasné porody mrtvých nebo málo životaschopných jehňat, zadržení lůžek, nižší % celkové plodnosti a plodnosti na obahněnou bahnici) zmírnit.
2. Zajistěte u bahnic optimální výživný stav, tj. BCS 3 (trnové výběžky obratlů jsou zaoblené, hmatné jen při silném tlaku, příčné výběžky obratlů jsou zcela skryté, hmatné jen při silném tlaku). Pouze takový výživný stav ovcí zajistí odpovídající potřeby velmi rychle rostoucích plodů, jejich optimální porodní hmotnost (zajišťující bezproblémový porod) a jejich vitalitu po porodu, která musí vést k rychlému vyhledání struku matky a příjmu potřebného množství mleziva. Daného výsledku se dosáhne pouze velmi rozumně sestavenou krmnou dávkou, která by měla být sestavena z kvalitního sena, které by mělo být v posledních min. 6 týdnech březosti vystřídáno kvalitní bílkovinou senáží (nejčastěji 1. seč pastevních porostů s vyšším podílem bílého jetele). Krmná dávka v posledních 6 týdnech březosti musí zajistit i dostatek pohotové energie, přirozeně a ideálně v podobě kvalitní kukuřičné siláže. V případě jejího nedostatku můžeme využít melasy, s úspěchem melasovaných lizů (distribuce Iframix s. r. o.). Jejich výhodou je pozvolný příjem zvířaty (odpadá zápolení o krmivo) a jejich obohacení o makroprvky, důležité mikroprvky a vitamíny. Dále je možné s výhodou použít chráněný tukový doplněk Megalac pro ovce (výrobce Volac Agro-Best spol. s r. o., Běstovice) v dávce do 100 g na kus a den, obsahující 84% rostlinného lehce stravitelného oleje, jako pohotového zdroje energie chráněného před degradací v bachoru, dalším benefitem je vysoký obsah (9%) vápníku. Jeho obrovskou výhodou je jeho neacidogenní potenciál. Jako krajní možnost (s ohledem na riziko vzniku bachorové acidózy) volíme jiný zdroj jednoduchého cukru (jádro nebo řepný cukr) – vždy ale musíme zajistit dostatek místa u krmného žlabu pro všechny bahnice a musíme vyloučit jejich mačkání a tlačení. Přísun energie v krmné dávce ve fázi pozdní březosti zajistí potřeby vyvíjejících se plodů a optimální zásoby glykogenu u novorozených jehňat, který zvýší jejich životaschopnost po porodu. Optimalizaci krmné dávky zajistíte spoluprací s odbornou výživářskou firmou.
3. Doplňte krmnou dávku bahnic o kobalt, selén, jód a vitamín E. Kobalt je nutný k rychlému vstávání novorozených jehňat a k vyhledání struku matky. Selén je zapotřebí k rychlé přeměně zásob “hnědého“ tuku na tepelnou energii. Jód je nezbytný k řádnému fungování štítné žlázy, která také zasahuje do termoregulace. Vitamín E je mimořádně důležitý pro životaschopnost a tělesnou hmotnost novorozených jehňat. Potřeby těchto mikroprvků a vitamínů v tomto období zásadně nemohou být pokryty pouze příjmem z obohacených minerálních lizů, ale je třeba je bahnicím dodat externě. Za účelem dotace minerálních látek v chelátové formě, vitamínů, antioxidantů a stopových prvků je možno s výhodou použít buď Super Booster (výrobce Mervue Laboratories, distribuce v ČR Bioferm CZ spol. s r. o.), podaný individuálně nebo prostřednictvím napájecí vody jednorázově 4 týdny před porodem, v době porodu a následně každé 4 až 8 týdnů v průběhu laktace) nebo některý z minerálních doplňků (zejména Natumix O, distribuovaný společností Iframix s. r. o., který má deklarovanou nulovou hladinu mědi), podávaný denně do krmné dávky. Žádný doplněk však nezajistí optimální potřebu vitamínu E v době před obahněním. Je tak nutné jej denně dodávat (např. Kombisol E, Trouw Nutrition Biofaktory) přes napájecí vodu externě v dávkách 100 mg/ks a den.
4. Pamatujte na možnost trvalého přístupu k čerstvé a napájecí vodě. Příjem vody ovlivňuje množství přijímaného krmiva. Možnost trvalého přístupu k vodě je velmi důležitá vzhledem ke zmenšenému prostoru v dutině břišní, vyplněnému březí dělohou a ke skutečnosti, že zněčištěnou vodu ovce odmítají přijímat. Rovněž příliš nízká teplota vody vede u ovcí ke snížení jejího příjmu. Výsledkem je pak nižší příjem krmiva a nepokrytí nutričních potřeb březí matky a plodů.
5. Zjistěte stav začervení základního stáda. Před případným odčervením bahnic v druhé polovině březosti je nutné provést kvantitativní koprologické vyšetření, které nám odpoví na otázku, zda je vůbec odčervovací zásah nutný. Zásadně není správné volit odčervení „automaticky a naslepo“ bez výše uvedených znalostí. O volbě použitého antihelmintika se s ohledem na zabránění tvorby rezistence poraďte se svým veterinárním lékařem.
6. Navakcinujte bahnice proti stájovým stádovým nákazám, zejména proti enterotoxémii (Covexin 10 inj. – vakcína registrovaná v ČR, k okamžitému dodání Vašemu veterináři) a případně proti enterotoxémii a pasterelóze (Heptavac P plus inj. – vakcína neregistrovaná v ČR, lze ji získat po obdržení povolení použití veterinárního přípravku registrovaného v jiném členském státě, žádost musí podat Váš veterinární lékař k ÚSKVBL v Brně, dodání v řádu 2 až 3 týdnů). Tato vakcinace má být prováděna u vysokobřezích bahnic a to tak, aby bylo v jejich sérech dosaženo v době porodu maximálního množství protilátek proti patogenům ohrožujícím chovy, které pak mohou bahnice předat novorozeným jehňatům prostřednictvím mleziva a tímto způsobem je ochránit. O optimální době vakcinace se poraďte se svým veterinárním lékařem.
7. Rozmyslete si, kde budete bahnit. V případě, že bahníte na pastvinách, je nutno zajistit, aby používaný pastevní areál nebyl příliš příkrý, aby měl dostupné závětří a snadno dostupný zdroj vody. S ohledem na prevenci vzniku kokcidiózy nikdy nebahněte ovce na pastvinách, na kterých se stádo bahnilo v předcházejícím roce, případně na pastvinách, na kterých byla v předcházejím roce odchovávána jehňata. V případě bahnění ve stáji je důležité zajistit chouly v minimálním počtu 1 choul na 8 bahnic základního stáda. Velikost choulu musí být minimálně 3 m2. Ve skupinovém choulu by mělo být počítáno s minimální plochou 1,1 m2 na jednu bahnici. Stáj i chouly musí být před sezónou pro minimalizaci možnosti infekcí novorozených jehňat důkladně očištěny a dezinfikovány. Chouly pak mají být vyčištěny vždy před ustájením další bahnice. Stáj musí být dobře větratelná a suchá. Zcela nevhodné jsou stáje vlhké, teplé a příliš uzavřené. Pro úpravu stájového prostředí, zlepšení hygieny a zejména pro vysušení hluboké podestýlky má v chovech ovcí, ve stáji v prostorách bahnění, neoddiskutovatelnou roli MISTRAL (distribuce Iframix s. r. o.), obsahující speciálně upravené jílové minerály s vysušujícími vlastnostmi a směs éterických olejů.
8. Zajistete si všechny potřebné pomůcky pro bahnění. Pomoc u některých porodů je nevyhnutelná i přes bezchybné zvládnutí výživy a péče o vysokobřezí bahnice v období posledních 6 týdnů před porodem. Pro asistenci u porodu je ztřeba mít ještě před začátkem bahnění připraveny jednorázové rukavice na celé paže, porodní lubrikační gel nebo spray, porodnické provázky a háčky a dezinfekční přípravky. Pro hypotermická jehňata si připravte dávkovací lahev se žaludeční sondou (distribuce v ČR společnosti Bentley Czech s. r. o. nebo Ketris s. r. o.), náhražku mleziva nebo mražené konzervy mleziva, glukózové injekce a vyhřívaný box.
9. Zajistěte na období bahnění dostatek perzonálu, který musí být proškolen tak, aby dokázal sledovat průběhy porodů, uměl rozpoznat nefyziologický průběh porodu a dokázal zajistit repozice jednodušších nepravidelných poloh. Perzonál musí být také schopen důsledně sledovat stav vitality novorozených jehňat a jejich nasycení. Pro případy potřeby umělého příkrmu jehňat si zajistěte zásobu kvalitní lehce stravitelné mléčné náhražky s vysokým obsahem bílkovin. Tento požadavek v podmínkách ČR nejlépe splní Lamlac (výrobce britský Volac, distribuci v ČR zajišťuje společnost Volac Agro-Best spol. s r. o., Běstovice), obsahující 24% bílkovin, vysoké hladiny vit. A, E a D3, obsahujícího v kg pouze 3 mg mědi (neobsahujícího žádnou přidanou měď).
10. Zajistěte ošetření pupečního pahýlu dezinfekčním roztokem nebo MISTRALEM u všech jehňat co nejdříve po porodu s opakováním za 4 hodiny. Neošetřený pupeční pahýl je vstupní branou infekce, zejména v případech, kdy se bahní ve stáji nebo na „unavených“ pastvinách. Pupeční pahýly by měly být u jehňat zaschlé do 36 hodin.
11. Zajistěte včasné napojení jehňat mlezivem. Mlezivo je základ zdraví novorozených jehňat, protože má vyšší obsah tuku, než normální mléko. Tento tuk je zdrojem lehce mobilizovatelné energie, nezbytné pro vyrovnávání ztrát tělesné teploty (odpařování plodových vod z mokrého tělesného povrchu jehňat) a pro svalovou práci, spojenou s vyhledáním struku matky a se sáním. Mlezivo má oproti mléku zvýšený obsah i všech ostatních složek, především bílkovin. Ty plní nejen funkci výživy, ale jedna jejich část - imunoglobuliny, nese protilátkovou výbavu pro jehně, protože u ovcí není možný přenos protilátek přes placentu. Jehňata se rodí bez jakékoliv imunity, kterou mohou získat jedině příjmem kolostra. Kolostrum musí jehně dostat ideálně do 2 hodin po porodu, maximálně však do 6 hodin po porodu (s přibývajícím časem klesá obsah protilátek v kolostru matek a střevní sliznice jehňat se stává pro imunoglobuliny méně prostupnou). Za odpovídající množství se považuje příjem 50 ml kolostra na každý kg tělesné hmotnosti jehněte. Zajistěte si zásobu sušeného mleziva – s úspěchem lze použít Lamb Volostrum, které je jedinou přirozenou alternativou kolostra - obsahuje 76% bílkovin, lehce stravitelný zdroj energie (prevence hypotermie). Výrobcem je britský Volac, distribuci v ČR zajišťuje společnost Volac Agro-Best spol. s r. o., Běstovice. Další možností je zajištění konzerv mraženého mleziva (po 150 až 200 ml) z vlastního stáda, získaného od zdravých bahnic se zdravou mléčnou žlázou do 6 hod. po porodu. Zamražené kolostrum musí být pomalu rozmražováno ve vodní lázni, chybou je jeho rozmražování v mikrovlné troubě (vede k degradaci cenných globulinů).
12. Zajistěte jehňatům správný start podáním vhodného probiotika. Na trhu je řada probiotik, které mají za cíl osadit svojí kulturní mikroflórou střevo jehňat a zabránit tak manifestaci střevních patogenů, především bakterií E. coli (původce WMD) a Cl. perfrinfens, typu B (původce dysentérie jehňat). Jedinečnou úlohu zde hraje Lamb Aid (distribuce Bioferm CZ spol. s r. o.), mikroživinová perorální pasta, která jako jediná na našem trhu zajistí jehňatům s dotací probiotik současně i dotaci pasivních protilátek, C-quardu (tj. směs rostlinných výtažků pro přirozený management zdravého střeva a imunity vůči kokcidióze), omega 3 kyselin, antioxidantů, vitamínů a stopových prvků (včetně selenu). Probiotikem další volby je i Probicol L (distribuce v ČR Ketris s. r. o.), obsahující vedle probiotik i pasivní protilátky a vitaminy A, D3 a E.

Radek Axmann, MVDr.

Blíží se období bahnění

  • 2. prosince 2023
  • 9 minut čtení
  • 977
Základ úspěchu a tvorby ekonomiky v chovu ovcí je tvořen již v druhé polovině březosti správně připuštěného stáda bahnic, protože až 2/3 úhynů novorozených mláďat mají svůj původ v krmivářských chybách, metabolických nebo infekčních poruchách březích matek. Na co je nutné nezapomenout?
Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.