Obecná legislativa

Upozornění pro chovatele ovcí a koz

Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla zrušena výjimka pro chovatele ovcí a koz, kteří chovají nejvýše 3 ovce nebo kozy a která se týká povinností označování a evidence zvířat.

Z uvedeného vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová. Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence) platí od 9.7.2005 i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy.
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta, jako osoba pověřená vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky. Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání „Registračního lístku", který chovatel obdrží buď na adrese ČMSCH nebo u kteréhokoliv kontaktního pracoviště ČMSCH případně na webové stránce ČMSCH www.cmsch.cz.
Novinky v označování a vedení evidence ovcí a koz jsou uvedeny v úplném znění vyhlášky č. 136/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 sb. Vyhláška č 199/2007 sb. Vstoupila v platnost 15.8.2007.
Adresa ČMSCH: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradíštko pod Medníkem, Útvar ústřední evidence, 252 09 Hradíštko

Vyhláška č.136/2004 Sb. označování a evidence HZ


Ke stažení tiskopisy objednávek:

Objednávka náhradních ušních známek OVCE – DUPLIKÁTY


Objednávka náhradních ušních známek KOZ – DUPLIKÁTY


Objednávka nových ušních známek - OVCE


Objednávka nových ušních známek – KOZY


Nařízení EP a Rady EU č.2016/1012 ze dne 8. června 2019

Nařízení nabylo účinnosti 1. listopadu 2018

Nařízení EP a Rady EU č.2016/1012


Přehled legislativy upravující podmínky chovu ovcí a koz v České republice. V přehledu jsou uvedeny platné významné právní úpravy vztahující se ke komoditám: a) ovce a kozy; b) skopové a kozí maso; c) ovčí a kozí mléko a výrobky z nich.

Přehled platných významných právních předpisů pro chov ovcí a koz


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.