Nový plemenářský zákon a označování ovcí a koz

  • 15. dubna 2024
  • 3 minuty čtení
  • 1566
Od 1.1.2001 vstoupil v planost nový plemenářský zákon, který nahradil zákon č. 240/91 Sb., tj. zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Zákon č. 154/2000 Sb. doplňují 3 vyhlášky: prováděcí vyhláška o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, označování a evidenci a o odborné způsobilosti. Nové termíny a změny nového plemenářského zákona,které se dotýkají chovatelů ovcí a koz

Uznané chovatelské sdružení (UCHS)


Ministerstvo zemědělství uzná chovatelské sdružení, splní-li podmínky,uvedené v § 5 zákona. (Předložit ministerstvu ke schválení šlechtitelský program a chovný cíl, řád plemenné knihy , doložit odbornou způsobilost osob podle § 30 zákona apod.)
Pouze Uznané chovatelské sdružení vede Plemennou knihu( § 9 odst.l až 4 zákona),kdy v rámci jednoho plemene může být pouze jedna PK.
Pouze Uznané chovatelské sdružení vydává POP plemenných zvířat (§ 11 odst.3 zákona ) na žádost chovatele.
Pro vystavení POP na jehně či kůzle je nutné, aby otec byl registrován ve státním registru, plemenná jehňata a kůzlata musí mít oba rodiče zapsané v PK.
Uznané chovatelské sdružení zajišťuje výběry plemeníků pro plemenitbu a o výsledku výběru vydává doklad.
Uznané chovatelské sdružení se vyjadřuje k uznávání ŠCH, rozhoduje ministerstvo( § 13 ).

Oprávněné osoby (§ 3)
Oprávnění uděluje ministerstvo osobám na základě žádosti a splnění podmínek těm osobám,které chtějí vykonávat následující odbornou činnost:
1. KU,testování,posuzování (§ 7)

1. Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu(§ 12)

2. Provozování inseminačních stanic a odběrových míst ( § 16)

3. Provádění inseminace( §17)

4. Přenosy embryí (§ 18)

Podle § 17 zákona mohou chovatelé provádět inseminaci vlastních plemenic bez uděleného oprávnění ministerstvem, ale splní-li § 17 zákona i § 39,40.a 41 vyhlášky o šlechtění a plemenitbě.
Podmínky pro zřízení odběrových míst upravuje § 16 zákona,požadavky na technické vybavení IS a odběrového místa jsou stanoveny ve vyhlášce § 37 .

Státní registr ( § 15)
Od 1.1.2000 mohou být k plemenitbě používáni pouze plemenní berani a kozli (nebo jejich sperma) registrováni ve státním registru plemeníků,které vede osoba,pověřená vedením Ústřední evidence (ÚE).
Podmínky pro zápis plemeníka do státního registru jak z tuzemského chovu tak i u dovezených plemeníků či ID ze zahraničí jsou uvedeny v § 15 odst.2 zák.

Ověřováni a osvědčováni původu a stanovení genetického typu
Nově se vyžaduje,aby u beranů a kozlů zařazených do inseminace byl stanoven genetický typ.

Označování ovcí a koz.(§ 22)
Povinnost chovatele individuelně označit ovce a kozy( chov nad 3 ks ) je stanovena § 22, povinnost vést záznamy je stanovena § 23 zákona. Podrobné pokyny k označování a evidenci jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.