UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE OVCÍ A KOZ

Z uvedeného vyplývá, že od 9. 7. 2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová.

Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence) platí od 9. 7. 2005 i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy. Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta, jako osoba pověřená vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky. Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání „Registračního lístku“, který chovatel obdrží buď na adrese ČMSCH, nebo u kteréhokoliv kontaktního pracoviště ČMSCH případně na webové stránce ČMSCH www.cmsch.cz.


Adresa ČMSCH: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. pracoviště Hradišťko pod Medníkem útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem

Informace o změnách ve značení ovcí a koz a přihláškách do ústřední evidence

Dnem 01.01.2004 nabyla účinnosti novela plemenářského zákona č.154/2000 Sb. Tato novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2003 Sb. K novele plemenářského zákona byla 19.03.2004 vydána vyhláška č. 136/2004 Sb. s účinností od 01.04.2004. Tato vyhláška stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidenci, evidenci hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Ovce a kozy se označují vždy dvěma identickými plastovými ušními známkami. Na zvířata narozená do 30. 9. 2004 se budou i nadále používat dosavadní páskové plastové ušní známky, kterými zvířata označíte do 7 dnů po narození.

Ovcím a kozám označeným platnými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto plastové ušní známky ponechat, pokud obsahují
a) identifikační číslo zvířete
b) grafický znak (logo ČMSCH), grafický znak nemusí obsahovat dosavadní plastové ušní známky koz a ovcí narozených do 31.3.2002.

Do vyčerpání zásob páskových známek si tyto objednávejte i nadále u pověřených pracovníků SCHOK. Za tyto známky neplatíte!
Po vyčerpání zásob si ušní známky objednáte přímo u ČMSCH – viz vzor objednávky. Objednáte si pouze takový počet ušních známek, aby zásoba párových sad nepřesáhla dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na příslušném hospodářství chovu ovcí a koz. Vaše objednávka bude zkontrolována se stavem v ÚE, zaevidována a postoupena výrobci M.A.V.E Bořetice s.r.o. Výrobce Vám vyrobené ušní známky zašle dobírkou (cena dobírky = poštovné + balné + doplatek chovatele 3,-Kč / 1 známka, to je 6,-Kč za 1 zvíře + DPH – od 9.4.04).

Na jehňata a kůzlata narozená po 1.10.2004 se bude používat nový typ známky. Známka se skládá ze dvou částí spojených trnem, velikost známky je minimálně 25 mm výška a 25 mm šířka. Výška uvedených alfanumerických znaků je minimálně 5 mm. Každá část obsahuje identifikační číslo zvířete (5-ti místné číslo zvířete a 3-místný kodex) a kód příslušného úřadu (Mze).

Při ztrátě, nečitelnosti nebo poškození původní ušní známky si objednáte duplikát. Duplikát má minimální rozměr 35 x 35 mm, výška alfanumerických znaků nejméně 5 mm. Na známce je napsáno, o jaké pořadí duplikátu se jedná (duplikát I.,II.,III atd.). Postup při objednávání je stejný jako při objednávce nových ušních známek (viz vzor objednávky).
V době od 01.04.2004-30.09.2004 lze použít oba typy duplikátů, to znamená původní páskové nebo výše popsaný nový typ. Duplikáty si plně hradí chovatel, jsou opět zasílány na dobírku (cena dobírky = poštovné + balné + 5,-Kč za 1 páskovou zn., nebo 13,-Kč za velký duplikát + DPH).
Na nové známky, které budete dávat zvířatům narozeným po 01.10.2004, nemůžete používat kleště na páskové známky. Kleště MK-2 s plným hrotem na malé známky si objednáte u M.A.V.E Bořetice, Bořetická 9, 691 08 Bořetice. Tato firma Vám může dodat i dutý hrot ke kleštím MK-2 pro aplikaci velkých duplikátů. Přibližná cena kleští s plným hrotem je 585,-Kč včetně DPH, cena náhradního dutého hrotu je 70,-Kč včetně DPH.
Chovatelé, kteří vlastní kleště na označování skotu (PRIMA – FLEX), si rovněž u M.A.V.E Bořetice mohou objednat vyměnitelné vložky do těchto kleští. Pro malé známky je to vložka šedá (90,-Kč včetně DPH) a pro velké známky – duplikát vložka modrá (120,-Kč včetně DPH).
Objednávky ušních známek na jehňata a kůzlata narozená po 01.10.2004 posílejte již v předstihu (červen-červenec 2004), aby byl dostatek času na jejich výrobu a distribuci.

Na tyto objednávky Vám zasíláme tiskopis, který není totožný s tiskopisem pro objednávku ušních známek na zvířata narozená do 30.09.2004.

Barva známky – velký duplikát od 1.4.2004
Barva známky do 30.09.2004
Barva známky od 1.10.2004

Jehnička sytě žlutá zelená sytě žlutá
Beránek oranžová oranžová oranžová
Kozička bílá růžovofialová bílá
Kozlík modrá modrá modrá

Doporučujeme vám, abyste využili dosavadních páskových duplikátů (dělené, nedělené), jejichž používání je povoleno do 30.09.2004. Kvalita těchto známek se podstatně zlepšila.
Průběžně si kontrolujte výpisy z ÚE, věnujte pozornost správnosti údajů o pohlaví (M,F) a kodexu.
Přidělené ušní známky, které budou u ČMSCH adresně evidovány, si mezi sebou neprodávejte, nepůjčujte. Všechna označená zvířata hlaste do ÚE, je dosud značný nesoulad mezi počtem vydaných známek a počtem narozených jehňat a kůzlat.

Všechny objednávky se přijímají pouze písemně jak na duplicitní známky, tak na nově narozená mláďata, případně e-mailem nebo faxem.

V případě dotazů týkajících se ušních známek ovcí a koz kontaktujte pracovníky ČMSCH a.s.:
Ing. Kölbl, tel: 606 630 366, ústř. 257 896 444
pí. Klímová, tel: 257 896 284, fax: 257 840 491, e-mail: klimova@cmsch.cz

Tiskopisy a program na vedení ústřední evidence je možné si stáhnout z našich stránek: www.cmsch.cz.

Dotazy týkající se ústřední evidence zodpoví všem chovatelům pracovnice ústřední evidence a regionální pracovníci ČMSCH a.s.
Hradištko p. M., tel.: 257 740 619 př., 257 896 212, 264,
335, mobil: 723 980 462, fax: 257 740 613

Praha – Ing. Hesserová, tel.: 283 870 257, fax: 220 416 260
Plzeň – Ing. Kašparová, tel.: 377 244 584,
mobil: 724 149 619

Hradec Králové – pí Knajflová, tel.: 495 404 157,
mobil: 724 171 227
Pelhřimov – Ing. Vondruška (út, čt), tel.: 565 333 527,
mobil: 724 029 680
Chýnov – Ing. Vondruška (po, pá), tel.: 381 297 831
Opava – Ing. Nováková, tel.: 533 777 468, mobil:
602 132 615
Brno – Ing. Dohnalová, tel.: 541 214 047, mobil:
602 292 572

Kleště MK-2 (s dutým hrotem) Kleště PrimaFlex s modrou vložkou – pro duplikáty
Kleště PrimaFlex (skot) Ušní známka (výrobce M.A.V.E. Bořetice) Ušní známka duplikát (výrobce M.A.V.E. Bořetice)
Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.