Překladů tohoto strašáka jsme slyšeli řadu a moudrých rad také. Protože straší dál, přináším tu několik dílčích, ale snad užitečných rad ze školení, absolvovaného v Trutnově. Tento fenomén nazývejme neutrálně a jednoduše CC. Kontroly pod hlavičkou CC nekontrolují vzásadě nic nového. Kontroluje se dodržování 19-ti směrnic EU, ze kterých povětšinou vyplývá i naše národní legislativa, která byla na našich farmách již kontrolována v minulosti. Rozdílný je přístup ke kontrole a pak dopady zjištěných nedostatků.
Kontroly CC se předpokládají ohlašované cca 1 - 2 týdny předem. Vždy se ptejte, zdali jde o CC nebo národní legislativu, lépe se připravíte.
Postihem při kontrole národní legislativy je uložení opatření, omezení, až pokuta. Při kontrole CC je to krácení dotací o procenta, o desítky procent při velkém rozsahu a až úplně při opakování a úmyslném porušení.
Úmysl při pochybení v případě národní legislativy nerozhoduje (i kontroloři jsou lidé, na lidské rovině snad ano), v případě CC je rozhodující, spolu s rozsahem. Například upadané náušnice jsou z pohledu první kontroly téměř stejné, jako neoznačené zvíře. Při kontrole CC se předpokládá hodnocení upadaných náušnic v malém rozsahu bez postihu, ale neoznačené zvíře bude posuzováno jako úmyslné porušení. Proto se doporučuje o problémech vědět a vždy mít připraveny nějaké kroky k odargumentování, jak jsou řešeny. Tím se minimalizuje rozsah a odstraní „úmysl“. Provinění tak spadne do řádově jiné kategorie postihu.
Při kontrolách obojího tipu máte nárok na vznesení námitek a jejich zaprotokolování. Dále máte nárok nepodepsat protokol nebo si vzít lhůtu na rozmyšlenou před podpisem například z důvodu momentálního rozrušení a nesoustředění ... a to až 7 dnů. Je jisté, že svým podpisem stvrzujete všechno, co kontrolor napsal. V případě komplikací může vyjít levněji najmout poradce. Seznam akreditovanách poradců je na stránkách MZe.
Přejme si, abychom tyto řádky četli zbytečně...

Autor: Honza Kováč

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.