Z fotogalerie...

 • Stánek OVEKO
 • Výkup vlny
 • Výkup jatečných jehňat

Uvodní stránka

Akciová společnost OVEKO a.s., byla založena 28. června 2000 jako dceřinná společnost Svazu chovatelů ovcí a koz v České republice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3342. Sídlo společnosti je Brno, s adresou pro doručování - Ptašínského 5, 602 00 Brno.

Společnost má za úkol naplňovat tyto úkoly a služby pro cca 1500 farmářů, kteří jsou členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR:

 • Naplňovat jednotlivé úkoly a poslání Svazu chovatelů ovcí a koz
 • Hájit zájmy svých akcionářů, tj. Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR a jednotlivých farmářů
 • V plemenných chovech ovcí a koz zajišťovat kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti zvířat
 • Obchodovat se zvířaty (plemenná a jatečná)
 • Obchodovat s dalším zbožím (chovatelské potřeby, krmiva, doplňkové látky)
 • Zabývat se poradenskou a konzultační činností (zejména v oblasti výživy, managementu stáda a technologií)
 • Zajišťovat sestavování a vlastní realizaci jednotlivých faremních podnikatelských záměrů

  Hlavním předmětem obchodní činnosti společnosti OVEKO a.s. jsou jatečná a chovná zvířata (jehňata, kůzlata, ovce a kozy), které pocházejí z produkce jednotlivých chovatelů začleněných do Svazu chovatelů ovcí a koz v rámci České republiky.

  Předmětem obchodní činnosti jsou ale i jiné výrobky pocházející z produkce našich chovatelů, tj. ovčí a kozí mléko, sýry, vlna a další produkce zemědělské farmy, včetně ostatních druhů hospodářských zvířat. V roce 2003 se činnost firmy rozšířila i o zahraniční obchod a společnost OVEKO a.s. se stala nejvýznamnějším vývozcem komodity jehněčí a skopové maso.

 • SCHOK, Ptašínského 5, 602 00 Brno, tel.: 541 243 481,
  e-mail: info@schok.cz
  SCHOK © 2009 2010 2011 2012
  created by inux & design by virtual world